De restauratie De Tuut vanaf 2002

 

In 2002 kwam ik ook als vrijwilliger bij het gemaal nadat ik gestopt was met mijn werk op de centrale bij Eenheid 13 in Nijmegen. In die periode was de centrale nog volop in bedrijf op steenkool en men sprak zelfs over verlenging van de levensduur met de nodige nieuwe investeringen. Uiteindelijk werd deze centrale definitief gestopt eind 2015. Doordat ik nog vele jaren regelmatig op de centrale kwam, voor allerhande ondersteuning van het stoomgemaal, sprak ik veel oud collega’s. Het gemak van mailverkeer kwam in die periode goed op gang en zodoende kon ik de nieuwsbrief van Monumentenstichting  Baet & Borgh aan velen doorsturen. Op die manier kwamen er ook een aantal nieuwe vrijwilligers bij het stoomgemaal. Op PR gebied  was er dus een nieuwsbrief. Ook was er een website van Stoomgemaal De Tuut in de lucht.

Zie:

http://stoomgemalenmaasenwaal.nl/stichting-baet-en-borgh-krijgt-het-stoomgemaal-in-eigendom/

 

 

 

In de periode dat ik in 2002 begon was er al een grote reparatie verricht om de persbuis van de bemalingspomp 1 weer  dicht te krijgen. Ook was men bezig met restauratie van Machine 2. In de nieuwsbrief schreef men het volgende.

juni 2002 bl2   over de persbuis en over Machine 2.

De reparatie van de persbuis is duidelijker te zien op een tekening. De schuine leiding links vanaf de pomp had onder de grond een scheur in het pijpmateriaal (rode pijl) waardoor er luchtlekkage ontstond en de pomp niet vol te krijgen was met water. Later bleek in pomp 2 het zelfde euvel te zijn ontstaan. Dit leest u verder in de latere Tuutjournaals want daar begon ik pas enkele jaren later mee en uiteraard  in de nieuwsbrief.

 

 

 

 

Persbuis pomp van de tuut

 

 

 

 

 

Eind 2002 stond er in de nieuwsbrief dat Ketel 1 gekeurd moest gaan worden. Ook werd er verder gewerkt aan de restauratie van Machine 2 en  de waaier van pomp 2 werd gedemonteerd voor de nodige draaiwerkzaamheden bij het bedrijf Sepers.

dec 2002 bl1

Ook werd vermeld dat er overleg gaande is om de sluizen van het complex te restaureren.

dec 2002 bl2

 

Stoomjaar 2003

Begin 2003 werd Ketel 1 goedgekeurd. Dat was dus de eerste herkeuring na twee jaar.

De astappen van bemalingspomp 2 zijn afgedraaid en er zijn nieuwe lagerbussen voorzien. De pomp is weer beschikbaar maar niet goed bruikbaar zoals later zal blijken. Besloten werd om alleen met de stoommachine te draaien maar de pomp pompte geen water. Dat was goed te doen met de kleine Ketel 1.  De diverse onderdelen van Machine 2 hebben meer tijd nodig voor restauratie  en daardoor is de verwachting  dat deze machine pas volgend jaar na lange tijd van stilstand zal draaien.

Stoomjaar 2004

Er werden zoals gebruikelijk elk jaar zes stoomweekenden georganiseerd. Dat betekende dat we regelmatig een beroep moesten doen op steeds dezelfde mensen die ervaring hadden met stoomketels en stoommachines. Gelukkig kwamen er nieuwe vrijwilligers bij de groep en omdat het Handboek voor het stoomgemaal door Jaap Garsijn  beschikbaar was konden we ook de opleiding ter hand nemen. In de winterperiode werden instructie avonden georganiseerd in het bezoekerscentrum en met hulp van de overheadprojector (een beamer was nog niet uitgevonden/beschikbaar) werden de cursusonderdelen verduidelijkt. In die periode bleek ook heel duidelijk dat de verwarming in die bezoekersruimte te veel lawaai maakte en eigenlijk ongeschikt was.

Eind oktober 2004  schreef ik een eerste verslag over de werkzaamheden en dat zou ik tot eind 2014 blijven doen.

 

Nog voor restauratie van de sluizen rond 2005