Aanvullingen en wijzigingen

Oktober 2020 -Manometerverhaal Aernout Notenboom Manometers

Oktober 2020- Bidprentje Hugo Ewald Esser  Machinist Hugo Esser

Oktober 2020- Fotoserie van de opening in 2001 gemaakt  door Pieter Verberne.  Opening stoomgemaal in 2001

Oktober 2020- Een fotoserie van het schoonmaken van Ketel 1 voor de ketelkeuring. Hoogtepunten vanaf 2002

Oktober 2020 verder met stoom 2013 dichtmetselen voorkant OVO Ketel 2.

Oktober 2020- Video fotomomenten tijdens reiniging Ketel 1 opgenomen  bij stoomjaar 2013; Hoogtepunten vanaf 2002

Aug 2020- Verder met Hoogtepunten   Hoogtepunten vanaf 2002

Aug 2020- Begonnen aan het onderwerp manometer  Manometers

Juli 2020- Verder met opnemen van de globale werkzaamheden over de jaren toen ik daar bij betrokken was.  Hoogtepunten vanaf 2002

28 mei 2020-Artikel in de Arnhemsche courant 13 nov 1879 over ontbinding Molenpolder.Alphens stoomgemaal

29 febr 2020- Een stokersreglement uit 1887- Nog steeds zeer bruikbaar!!!!  http://www.stoomgemalenmaasenwaal.nl/opleiding-naar-stoker-en-machinist/

29 febr 2020- Aanvulling bij de herinneringen van Leo Greep http://www.stoomgemalenmaasenwaal.nl/technische-informatie-gemaal-maasbommel-18/

14 feb 2020 Aanvullingen bij het verhaal van machinist Hugo Esser n.a.v. extra info van Leo  Esser (kleinzoon van Hugo Esser0

9 jan 2020- Aanvullingen bij het verhaal van machinist Hugo Esser.

13 dec 2019- Een fotovideo van de werkzaamheden en opening van het stokersgemak of de kakdoos.  https://youtu.be/obC1r2XZe0Y

10 dec 2019-Een videofilm van de eerste keer pompen met pomp 2 gemaakt door Wouter van de Laar.

10 dec 2019- Een pagina over de twee bemalingspompen die weer in lijn met de stoommachines zijn gebracht.  http://www.stoomgemalenmaasenwaal.nl/bemalingspompen-van-stoomgemaal-de-tuut/

6 dec 2019 -Een pagina over het stokersgemak (kakdoos).  http://www.stoomgemalenmaasenwaal.nl/herbouw-van-de-voormalige-kakdoos/

27 okt 2019 – Om een overzicht te krijgen hoeveel tijd de vrijwilligers in de restauratie van De Tuut staken maak ik  van elk jaar een kort overzicht. Deze gegevens nam ik over van de nieuwsbrieven.  In de Tuutjournaals van 2005 tot 2014 hoop ik veel meer details van deze werkzaamheden op te nemen. http://www.stoomgemalenmaasenwaal.nl/de-restauratie-vanaf-2002/

20 okt 2019-Een foto gemaakt bij de werkzaamheden en de sloop van het Alphensche stoomgemaal. http://www.stoomgemalenmaasenwaal.nl/gemalen/alphens-gemaal/

Een foto van stoker Has Last van het Alphensche stoomgemaal. http://www.stoomgemalenmaasenwaal.nl/de-machinisten-en-stokers-van-het-alphensch-gemaal/

Een foto van de machinisten in opleiding op de zeevaartschool in Groningen  ten tijde van Lieuwe Elzinga de laatste stoommachinist van De Tuut.http://www.stoomgemalenmaasenwaal.nl/machinisten-en-stokers-van-stoomgemaal-de-tuut/

15 sept 2019 -Verhaal van de overstroming 1926 verteld door J.Th. Nijtmans en opgeschreven door A.M.Vermeulen. .http://www.stoomgemalenmaasenwaal.nl/machinisten-van-het-wamelsch-gemaal/

-11 mei 2019 Aanvullingen Hoogtepunten vanaf 2002 en Tuutjournaals. http://www.stoomgemalenmaasenwaal.nl/aanvullingen-en-wijzigingen/

-10 maart 2019 Verhalen van de familie Nijtmans van het Wamelsche gemaal. http://www.stoomgemalenmaasenwaal.nl/machinisten-van-het-wamelsch-gemaal/

-Extra technische informatie van het stoomgemaal Maasbommel gebouwd in 1911

-Diverse aanvullingen over de achtergrond en belevenissen van Johan Greep van het Maasbommelsch gemaal. http://www.stoomgemalenmaasenwaal.nl/de-achtergrond-van-machinist-j-c-greep/

-Lekkende puntdeur in de Maasdijk in november 1880

-Informatie over Ing Fijnje

-Benoeming Thé de stoker

-Nieuwe foto’s van het Rijksch gemaal en De Tuut

-Achtergrond van machinist Martinus Strijbosch met geboorteacte uit 1878 waar een getuige genoemd staat uit Gorinchem die ik terugvond op mijn stamboom.

-Foto van de bouw van het Rijksche gemaal en een betere foto van het huis van de machinist

-Afscheiding door Alphen van de molenpolder met uitkering voor Alphen van 12000,-

-Stoomgemaal Maasbommel. Schets van inrichting ketelhuis en machinekamer.

-Luchtopname situatie gemaal Alphen

-Machinisten van Maasbommel. Extra informatie over de achtergrond van J.C.Greep.

-Stoomgemaal Alphen wijzigingen/toevoegingen

-Machinisten van Wamel. Extra informatie over H.F. Esser. Hij is betrokken geweest bij door hem nieuw ontwikkelde bakovens en het oprichten van een nieuwe fabriek voor boterseparatie!! O.a worden den namen van Jurgens en Dobbelman genoemd!!!!

-Ongelukken en veiligheid. Beschrijving ongeluk i.v.m een lekkend mangatdeksel. Toepasselijk bij De Tuut.

– De Schans. -Informatie over dit buurtschap.

-Machinisten van Dreumel. Stukje over tweede machinist van Dreumel- Zijn reis/inbreng naar de Parijse wereldtentoonstelling.

-In het menutabje “vrijwilligers die betrokken waren bij de redding van het gemaal ” is een videofilm te zien over de feestelijke uitreiking van de Martens van Sevenhovenpenning aan Jaap Garsijn; http://www.stoomgemalenmaasenwaal.nl/vrijwilligers-betrokken-waren-redding-stoomgemaal/